News & Events /

Here are the events

02/03/2016

สัมมนาในงาน "มหกรรมดาตาเซนเตอร์"

จากนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริม และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งมีทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ด้าน คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)

Read More

09/04/2015

Arion 19" Rack Assembly Workshop and Training Program

"Arion 19" Rack Assembly Workshop and Training Program" for Access Consulting Services Co., Ltd. team. Cheval Electronic Enclosures ( Bangna Branch ) sales team held an "Arion" 19" Rack Assembly Workshop and Training session with our partners from Acess Consulting Services, at our headquarters at Bangplee Industrial Estate.

Read More

25/12/2014

Take advantage of this data centre boom now or risk being left behind

European data centre revenue is set to grow by 53 per cent over a five year period between 2011 and 2016 and so with it colocation, the affordable and flexible option which many businesses now view as a better option for their data centre. Renting space in a multi-tenant data centre is fast becoming more attractive and colocation providers are starting to reap the financial benefits. But are they taking full advantage of this wave of investment from businesses looking to lower their data centre overheads? By Eddie Desouza, Global Communications and Marketing Director for Enlogic.

Read More

22/12/2014

Will cloud computing forever change data center management?

Of all the technologies available to enterprises today, none have been as disruptive as cloud computing. With software as a service and other remotely hosted offerings, companies can better provision employees with needed IT resources at any moment. As the cloud rises in popularity, many data center advocates believe it could spell the end of data center management as we know it. However, despite these claims, the traditional data center will likely continue to remain as relevant as ever for the foreseeable future.

Read More

3/12/2014

Trellis Data Center Infrastructure Management Platform

Tapping a technology portfolio of unprecedented depth, Emerson Network Power has created the Trellis platform. This industry-changing new platform, comprised of a family of hardware, software and services, is founded on the vision of effectively erasing the lines between once isolated infrastructure components within the data center.

Read More

3/12/2014

6 Reasons to Specify Air-Sealing Grommets in Data Center Design

Using raised-floor grommets to prevent bypass air from escaping the underfloor plenum is a well-known airflow management (AFM) best practice. Eliminating bypass airflow improves the cooling capacity and efficiency of any data center. Despite this, best practices are often not followed.

Read More

3/12/2014

How Taller Racks Impact Your Data Center and Airflow Management

If you were asked about current trends in the data center industry, you'd probably think of DCIM, next-gen controls, migration to the cloud, or maybe even the latest best practices around airflow management and data center cooling. While these trends, among many others, are highly talked about and debated as of late, one trend that seems to be less talked about is the movement towards taller, deeper, and wider IT equipment racks.

Read More

3/12/2014

Emerson Network Power Recieves Awards for its Data Center Solutions in China

Emerson Network Power, a successful business wing of Emerson and a leader in protecting and optimising critical data center infrastructure, has won two awards for its innovative infrastructure solutions for a data center in China.

Read More

3/12/2014

Sunpower Will Generate Green Power For Apple's Data Center

According to the recent reports by the state, San Jose based Power Company- Sunpower will generate electricity with their solar panels for Apple's new data center in Maiden. N.C. Apple mentioned that the solar panels and the fuel cells will generate a high percentage of the data center's electricity needs.

Read More

3/12/2014

Apple's N.C. Data Center Goes Green

Taking a massive lead on green electricity generation, Apple announced in a report on environmental carbon footprint that its data center in North Carolina built on a 500,000 sq.ft. area will be powered by a solar farm and a fuel cell facility. It is also the nation's largest end-user-owned solar farm.

Read More

3/12/2014

Green IT set for Increased Spending in 2012

The projection for 2012 is that many businesses are set to increase their spending budget on network infrastructure. This increase could be as much as 10-25% for approximately 55% of businesses. This is great news taking into consideration the state of the global economy.

Read More

3/12/2014

Useful Software and Products to Manage Power Usage in Data Center

Managing the power usage in a data center is crucial for keeping all the systems working efficiently. Still data center operators are struggling to find useful software and products to manage power usage in data center. It is important to monitor the power usage effectively in order to maximize the energy efficiency of the data center to reduce the costs and get a maximum return on investment.

Read More

3/12/2014

Emerson Releases Smart Data Center Planning Software

Next generation decision making software was launched by Emerson Network Power earlier this week. Avocent Data Center Planner is aimed to help data center managers make informed decision when it comes to data center assets and physical infrastructure. This software is a new and proud addition to Emerson's data center infrastructure management system.

Read More

3/12/2014

Trellis Platform Software Released by Emerson

Emerson Network Power, a business of Emerson and a global leader in maximizing availability, capacity, and efficiency of critical infrastructure, announced the global availability of four software applications for data centre infrastructure management (DCIM), all within the innovative Trellis(TM) platform.

Read More

3/12/2014

Taking Greener Approach to a Data Center

Believe it or not, 'Going green', 'Save the planet', 'recycling', 'put lights on timers', 'don't waste paper' are the most discussed words among users, policy makers, technology providers, owners and operators, and utility companies. today. Owners are in constant pressure to monitor and improve energy efficiency of their facilities to obtain the best value from a business perspective.

Read More

23/11/2014

ภาพกิจกรรมจากบูธนิทรรศการ "โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปี 2557" CYBER DEFENSE INITIATIVE CONFERENCE (CDIC) 2014 ในวันพุธ และ วันพฤหัสบดี ที่ 30 – 31 ก.ค.57 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More