มหกรรมดาตาเซนเตอร์

การสัมมนาในงาน “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559 (วันอังคาร-วันพุธ) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก Read more